Dla pracodawcy

Praca tymczasowa

Zapewnimy Twojej firmie dostęp do deficytowych kandydatów. Pracownicy, których znajdujemy, zatrudniamy i delegujemy do pracy w Twojej firmie, są wysoce wykwalifikowani i dopasowani według wcześniej ustalonych kryteriów. De facto są oni pracownikami SAS, a więc to my zajmujemy się wszelkimi kwestiami administracyjnymi i prawnymi.

SAS zapewnia usługi pracy tymczasowej firmom na terenie całego kraju– zarówno małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Każdego roku zatrudniamy ponad tysiąc pracowników tymczasowych do pracy na rozmaitych stanowiskach. Znajdujemy pracę wykwalifikowanym i niewykwalifikowanym pracownikom fizycznym oraz specjalistom z różnych branż.

Zmienny popyt na rynku. Krótsze terminy. Nowe projekty. Jak szybko Twoja firma potrafi się dostosować? Dzięki SAS i naszym rozwiązaniom w kwestii pracy tymczasowej Twoja firma może zwiększyć swoją elastyczność i konkurencyjność. Nasze rozwiązania zapewnią odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie.

Rekrutujemy według potrzeb

Nasz proces rekrutacyjny jest zaprojektowany tak, aby odnajdywać wykwalifikowanych pracowników, którzy od pierwszego dnia wniosą nową wartość do Twojej firmy. Dzięki własnemu oddziałowi i Siecie partnerskiej na terenie całej Ukrainy mamy nieporównywalny dostęp do zasobów kandydatów w dowolnej branży. Używamy sprawdzonych metod, aby określić umiejętności danego kandydata oraz jego dopasowanie do środowiska pracy. Przede wszystkim jednak stawiamy sobie za zadanie poznać i zrozumieć cele biznesowe Klienta, aby móc efektywnie dobierać odpowiednich ludzi.

Ograniczamy koszty

Z łatwością zwiększaj lub zmniejszaj poziom zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb, chroniąc stałych pracowników i trzymając koszty pod kontrolą. Mając SAS po swojej stronie możesz znacząco ograniczyć wydatki związanie z zatrudnianiem, świadczeniami, emeryturami, podatkami i wynagrodzeniami.

Jesteśmy partnerem

Nawiązujemy bliską współpracę z Twoim zespołem, aby mieć pewność, że nasi pracownicy tymczasowi pasują do strategii zatrudnienia naszego Klienta.

Każdego dnia pracownicy tymczasowi SAS pracują u Klientów z całego kraju. Kolejni czekają na możliwość przyczynienie się do wzrostu efektywności i sukcesu kolejnej firmy. Może będzie to właśnie Twoja firma?

Zatrudnienie zewnętrzne

Usługa ta polega na przekazaniu firmie zewnętrznej zarządzania pracownikami. W przypadku zawarcia umowy współpracy, pracownicy oddelegowani do Państwa firmy będą zatrudniani przez SAS. To wymierne korzyści dla Państwa: oszczędność czasu, niższe koszty, elastyczność w obsadzie stanowisk. Zatrudnienie zewnętrzne to kompleksowa obsługa po- zwalająca uregulować i zoptymalizować koszty obsługi personalnej. Dzięki współpracy z nami będą mogli Państwo pozyskać sprawdzonych pracowników, nie zwiększając jednocześnie liczby etatów.

W ramach usługi Zatrudnienia Zewnętrznego SAS zapewnia:

 • prowadzenie akt osobowych zatrudnianych pracowników,
 •  zawieranie umów o pracę z zaakceptowanymi kandydatami,
 • przejęcie zobowiązań związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zewnętrznych,
 • prowadzanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z obsługą pracowników zewnętrznych (ZUS, US, wystawianie pracownikom dokumentacji, np. za- świadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, świadectwa pracy, RMUA, PIT, RP-7).

Korzyści wynikające z Zatrudnienia Zewnętrznego:

 • oddelegowani pracownicy są zatrudniani przez SAS,
 • maksymalizacja elastyczności etatów oraz rozwiązanie problemu z ograniczoną ich liczbą,
 • zwiększenie elastyczności finansowej Państwa firmy przez przesunięcie płatności kosztów pracowniczych przy jednoczesnym zachowaniu terminów prawnych wszystkich świadczeń,
 • ograniczenie kosztów administracyjnych, związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników zewnętrznych,
 • przeniesienie na dostawcę usługi zatrudnienia zewnętrznego odpowiedzialności i zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych i instytucji, z tytułu zatrudniania pracowników,
 • usprawnienie procesu rozliczania pracowników zewnętrznych (wypłaty wynagrodzeń zawsze w terminie) i zapewnienie poufności informacji związanych z warunka- mi zatrudnienia,
 • przeniesienie współpracy z dostawcami usług, np. ubezpieczenia, opieka medyczna, bony żywieniowe,
 • przeniesienie obowiązku nadzoru nad badaniami lekarskimi, urlopami etc.
 • zapewnienie zastępstw podczas dłuższych nieobecności pracowniczych (zwolnienia lekarskie, urlopy etc.),
 • rekrutacja pracowników zewnętrznych oparta na doświadczeniu we współpracy, właściwym zdefiniowaniu potrzeb Państwa firmy i w ramach modelu partnerstwa biznesowego.

Rekrutacja stała

Przeprowadzimy rekrutację i selekcją Kandydatów w obszarze stanowisk średniego i wyższego szczebla. Doświadczenie SAS w zakresie rekrutacji daje bezpośredni dostęp do najlepszych, sprawdzonych i wykwalifikowanych kandydatów w każdej branży. To mniej czasochłonna, bardziej wydajna i najpewniejsza droga do zatrudnienia ludzi dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Mamy sprawdzone sposoby, aby zawsze zapewniać pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem.
Kompleksowe rozwiązania rekrutacyjne, podobnie jak nasi eksperci, korzystają ze strategii personalizowanych dla danego klienta. Celem jest dostarczanie pracowników dopasowanych do firmy i wymagań biznesowych. Jednocześnie efektywność naszych procesów redukuje koszty związanie z rekrutacją.

Znajdź perfekcyjnych pracowników dla swojej firmy.

Czas. Energia. Pieniądze. Jeśli Twoja firma boryka się z brakiem kandydatów nieobsadzone stanowiska wywierają negatywny wpływ na produktywność. Opracujemy rozwiązania i strategie rekrutacyjne w zakresie rekrutacji stałej dostosowane do celów biznesowych Twojej firmy, dzięki którym dajemy mnogość opcji:

 • rekrutacja i selekcja na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie,
 • poszukiwania specjalistów oraz menedżerów wysokiego szczebla drogą bezpośrednią,
 • doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • research i monitoring rynku pracy, wynagrodzeń.

Nawiązujemy bliską współpracę z Twoim zespołem, aby mieć pewność, że nasi pracownicy tymczasowi pasują do strategii zatrudnienia naszego Klienta.

Purchase