facebook vk google + youtube linked   УКР     РУС


 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - SAS LOGISTIC Sp. z o.o.


 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAS LOGISTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ul. Żurawiej 6/12/412.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacji
  • podstawa prawna: art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy[*] w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO**
  • podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji
 2. prowadzenia przyszłych rekrutacji
 • podstawa prawna: art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne by być w bazie kandydatów
 1. marketingu usług administratora w szczególności takich jak: przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oraz ofertach promocyjnych i bonusach, informowanie o nowych formach kontaktu z administratorem
  • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • podanie danych jest dobrowolne
 2. ochrony przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń
  • podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. profilowania - zestawiania informacji na mój temat w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne
  • podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Dane dla celu ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przez administratora przetwarzane będą do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Ma Pani/Pan prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu, osoby odpowiedzialne za nadzór IT i nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych.

 

 

 

[*] Ustawa z dnia 26.06,1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.

** RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

Nasze biura


 

 

Warszawa
ul. Ostrobramska 101A, biuro 335 
+48 504 484 549

+38 044 303 9666

biuro@saslogistic.pl

 

 

Czerkasy

bulwar Shevchenko 258, biuro 204

+38 068 699 63 00

+38 063 433 68 34

bogdansas.177@gmail.com

 

 

 

 


Strefa pracodawcy    Strefa kandydata    Oferty pracy    Kontakt

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych


facebook vk youtube